Reporting

Aktuálne informácie o fungovaní Vašej spoločnosti vždy poruke!​

S nami objavíte skutočnú hodnotu Vašich dát!

Čo je BI reporting?

Reporting je súčasťou rozhodovacích procesov viacerých spoločností a v poslednej dobe tento nástroj komunikácie a interpretácie dát zohráva významnú úlohu v oblasti operatívneho riadenia a strategického rozhodovania spoločností.

Služba Reporting je zameraná na reportovanie a plánovanie, pričom ju môžete využiť v oblasti financií, obchodu a manažmentu obchodných tímov, nákupu, vyťaženosti vozového parku a strojov, a pod. 

Vaše dáta transformujeme do „dashboardov“, ktoré sú pre Vás dostupné kdekoľvek a kedykoľvek a tak máte vždy po ruke aktuálne informácie o Vašom podnikaní.

Reporting pripravíme a spravujeme v aplikácií Power BI. 

Neponúkame Vám iba transparentné informácie s automatickou aktualizáciou, ale čo je dôležitejšie je, že získate jasné a objektívne informácie o Vašom podnikaní.

Získate všetky informácie, aby ste mohli robiť tie správne rozhodnutia.

Zmeníme váš názor na reporting.

Reporting pre malé aj veľké firmy

 • Napojíme vaše dátové zdroje, spracujeme akékoľvek systémy i súbory a doplníme ich o kontext a chýbajúce informácie.
 • Spracované informácie ukladáme do dátového skladu, ktorý zaisťuje integritu dát a tiež jednotnú a ucelenú prezentáciu.
 • nevyžaduje z Vašej strany investície do IT hardvéru – cloudové riešenie
 • možnosť vytvoriť vlastný DWH alebo napojiť priamo na Váš už existujúci server.

Interaktívne reporty a BI funkcie

 • Definujte si vlastné pohľady, dashboardy, ale i obsah a štruktúru reportov vrátane formátovania.
 • Neobmedzujeme Vás iba na dáta z jedného zdroja, ale použijeme dáta z rôznych zdrojov pre ucelený obraz.
 • Rozsiahle tabuľky nahradíme grafmi, mapami a prehľadmi nastavenými na mieru.
 • Plná funkčnosť aj na tablete či v mobile.
 • Aktualizácia reportov možná až 1-5x denne alebo „Live“ prevázka.

Plánovanie a Forecasting

 • Svoje plány vždy jednoducho porovnáte s realitou a vyhodnotíte prípadné odchýlky.
 • Sledujte plnenie finančných plánov, rovnako aj plánu predaja a nákupu, či dokonca distribučné a stavebné plány.

Prístupové práva a implementácia

 • Rovnaká bezpečnosť ako v internet banking.
 • Synchronizácia užívateľov s AD, SSO a ľahké riadenie práv naprieč agendami.
 • Kompletná implementácia behom pár dní až týždňov.
 • Využívate reporting na mieru s bezkonkurenčným pomerom cena / výkon.

Ako využiť Business Intelligence vo váš prospech, či už ste malá lokálna firma alebo nadnárodná korporácia?

Malá lokálna firma

predajňa + eshop

Zdroje dát:
 • účtovnícky systém a fakturácie
 • skladové hospodárstvo
 • dáta z eshopu (návštevnosť, objednávky)
 • online marketing (google, FB)
 • ERP

Využitie Reportingu:
Denná aktualizácia dát a sledovanie profitability predajných kanálov (predajňa, eshop), segmetnácia položiek a kategorizácia (ležiaky, rýchloobrátka). Zistite ktoré produkty sa predávajú lepšie na predajni, a ktoré cez e-shop. Neviažte finančné prostriedky do vysokých zásob, ale denne sledujete optimálnu výšku zásob a predikciu spotreby.

Stredne-veľká firma

strojárska firma s jednou výrobnou halou

Zdroje dát:
 • účtovnícky systém a fakturácie
 • skladové hospodárstvo
 • CRM
 • GPS
 • počítadla vytaženosti strojov

Využitie Reportingu:
Denná aktualizácia dát a sledovanie profitability jednotlivých výrobných stredísk. Získate informáciu o Vašich obchodných partneroch, o ich platobnej disciplíne a dodržiavaní termínov dodávok na Váš sklad. Získajte prehľad o vyťaženosti Vašich strojov a plánujte investície tam, kde sú najviac potrebné. Podporte Váš obchodný tím prehľadnými informáciami o aktivite ich zákazníkov, o ich spotrebe, frekvencii objednávok a rovnako získajte prehľad na prácou obchodných zástupcov. Kde trávia najviac času? Koľko času strávia cestovaním a aká je ich profitabilita?lepšie na predajni, a ktoré cez e-shop. Neviažte finančné prostriedky do vysokých zásob, ale denne sledujete optimálnu výšku zásob a predikciu spotreby.

Korporácie a veľké firmy

sieť 60 predajní športového oblečenia v SR, ČR, PL a AT

Zdroje dát:
 • účtovnícky systém a fakturácie (IFRS štandard)
 • skladové hospodárstvo
 • CRM
 • GPS
 • logistika a vlastná doprava
 • dochádzkový systém
 • helpdesk
 • online support linka a pod.

Využitie Reportingu:
Konsolidujte účtovné dáta do jednotného a prehľadného manažérskeho systému. Sledujte výkonnosti jednotlivých prevádzok podľa regiónov a krajín. Aká je miera spokojnosti zákazníkov v regiónoch a podiel reklamácií na predaji. Získajte informácie o kvalite reklamačných služieb a helpdesku v krajinách. Segmentácia predajných položiek a ich optimalizácia. Sledujte vyťaženosť logistického a distribučného centra / vozidiel. Aká je fluktuácia zamestnancov na predajniach a spokojnosť zamestnancov a pod.

Bezpečnosť vašich dát

Čo získate spoluprácou s nami?

V rámci integrácie BI aplikácie pre reporting  získate:

Aplikáciu a jej praktické využitie Vám osobne predstavíme