Kontaktujte nás

BM GROUP SK, s.r.o.

Adresa kancelárie:
Radlinského 1728/47, 026 01 Dolný Kubín

Fakturačná adresa:
Veličná 510, 027 54 Veličná
Slovenská republika
IČO: 47 039 604
DIČ: 2023745394
IČ DPH: SK2023745394

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina odd.: Sro, vl.č.: 82902/L

Konateľ spoločnosti: Ing. Mário Biňas

info@bmgroup.sk

+421 911 852 069

Vyžiadajte si bezplatnú konzultáciu