Data Warehouse (DWH)
Operation Data Store (ODS)

Data Warehouse umožňuje dáta zhromaždovať, extrahovať, konsolidovať a zjednocovať a to z rôznych zdrojov a informačných systémov.

Čo je Data Warehouse?

Data Warehouse umožňuje dáta zhromaždovať, extrahovať, konsolidovať a zjednocovať a to z rôznych zdrojov a informačných systémov. Nie je to len „sklad“ pre Vaše historické dáta, ale aj nástroj, ktorý obsahuje high-quality data = jasné, objektívne a overené dáta o Vašom podnikaní.

Slúži ako základňa pre reporting alebo Business Intelligence riešenia pre všetky úrovne manažmentu v rámci spoločnosti.

Operation Data Store

Operation Data Store (ODS) Vám pomôže zrýchliť Vaše operatívne procesy, tým že dáta dôležité pre všetky kritické aplikácie ukladá v „pamäti“.

Hlavným cieľom ODS aby boli dáta potrebné pre operatívne procesy pripravené v reálnom čase. Dáta sa transformujú na informácie tak rýchlo, že podporuje Vaše rozhodnutia v reálnom čase.

Ako súčasť našich služieb Vám ponúkame vybudovanie Data Warehouse priamo vo Vašich priestoroch alebo formou Cloud-u prostredníctvom MS AZURE Platformy, tak aby sme naplnili Vaše potreby.

Aplikáciu a jej praktické využitie Vám osobne predstavíme