Machine Learning

Riešenia v oblasti Machine learning (strojové účenie sa) sú súčasťou našej služby Digitalizácia výroby no poskytujú už pokročilé dátové modely a algoritmy pre poloautomatizované / automatizované procesy.

Čo je machine learning?

Machine learning je podmnožinou umelej inteligencie, ktorá zahŕňa vývoj algoritmov a modelov schopných učiť sa z údajov. Umožňuje počítačom identifikovať vzorce správania sa, robiť predpovede a neustále zlepšovať svoj výkon bez toho, aby boli explicitne naprogramované.

Dnes už Machine learning využívaný vo všetkých oblastiach priemyslu a bežného života.

Strojové učenie možno rozdeliť do troch hlavných typov:

1

Supervised Learning (Učenie s dozorom): Pri tejto metóde sú algoritmy trénované na označených údajoch, čo znamená, že model sa učí robiť predpovede mapovaním vstupov na požadované výstupy. Je široko používaný v aplikáciách, ako je rozpoznávanie obrázkov, filtrovanie spamových e-mailov, vyhľadávanie chýb v procese výroby, poloautomatické kroky vo výrobe a odporúčacie systémy.

2

Unsupervised Learning (Učenie bez dozoru): zahŕňa hľadanie vzorov v údajoch bez akýchkoľvek preddefinovaných štítkov. Klastrovanie a objekové vyhľadávanie sú bežné techniky v tejto kategórii, ktoré sa často používajú pri segmentácii zákazníkov a detekcii anomálií a chýb vo výrobe a v kvalite.

3

Reinforcement Learning (Špecializované účenie): Tento typ učenia sa používa na školenie agentov, aby robili sekvencie rozhodnutí v prostredí a čase na dosiahnutie konkrétneho cieľa. Aplikácie sú v hrách, robotike a autonómnych systémoch.

Využiti a Benefity

Aplikáciu a jej praktické využitie Vám osobne predstavíme