BIG Data / Data Mining

Vaše dáta Vám pomôžeme analyzovať, upraviť a štrukturovať, tak že dáta z rôznych zdrojov upravíme do datasetov navrhnutých špeciálne pre Vaše potreby a podnikanie.

Čo je BIG Data?

Technologický pokrok priniesol so sebou aj fakt, že dáta sú generované konštantne, či už prostredníctvom mobilných telefónov, autami, aplikáciami a softvérmi pre podnikanie.

Kľúčom k úspechu je schopnosť dáta transformovať na užitočné informácie a následne tieto informácie vedieť aj interpretovať.

Vaše dáta Vám pomôžeme analyzovať, upraviť a štrukturovať, tak že dáta z rôznych zdrojov upravíme do datasetov navrhnutých špeciálne pre Vaše potreby a podnikanie.

S použitím nástrojov ako Machine learning alebo AI (Umelá inteligencia) zabezpečíme spracovanie BIG DATA do formy, ktorá nám umožní dáta ďalej analyzovať.

Aké sú špecifiká BIG Data?

Data Mining

Je proces hľadania korelácií, vzťahov medzi dátami a logických väzieb naprieč datasetmi.

Získané informácie o väzbách medzi dátami sa dajú následne použiť pre „behaviorálne“ analýzy, analýzy budúceho vývoja alebo pre hľadanie opakovaných aktivít s cieľom riadiť ich adekvátnymi pravidlami.

Výsledky Data Mining sa často využívajú vo forme

Aplikáciu a jej praktické využitie Vám osobne predstavíme