Služby

Business Intelligence

  • Údaje pre strategické rozhodnutia
  • Objektívny pohľad na fungovanie Vašej spoločnosti
  • Dáta z viacerých zdrojov vo forme manažérskych prehľadov

Reporting

  • Interaktívny a prehľadný reporting
  • Chod spoločnosti pod kontrolou
  • Financie, Obchod, Nákup, Sociálne siete, Výroba a Agro, ...

CRM

  • Nástroj pre riadenie vzťahov so zákazníkmi
  • Zjednotené dáta o Vašich obchodných aktivitách
  • Riešenie pre Obchod, ale aj pre HR, Marketing a pod.

Aplikáciu a jej praktické využitie Vám osobne predstavíme

Scroll to Top