Previous slide
Next slide

Služby

Analytické riešenia

Business Intelligence

Prepájajte dáta z rôznych zdrojov a vizualizujte ich vo forme „live“ interaktívnych reportov a dashboardov.

Pokročilé analytické riešenia

Synapse analýza je výkonný analytický nástroj, ktorý využíva potenciál Microsoft Azure Synapse Analytics, integrovanej analytickej služby.

BIG Data / Data Mining

Vaše dáta Vám pomôžeme analyzovať, upraviť a štrukturovať, tak že dáta z rôznych zdrojov upravíme do datasetov navrhnutých špeciálne pre Vaše potreby a podnikanie.

SMART riešenia

Digitalizácia „IIoT / IoT a telemetria

Digitalizácia výroby je proces zberu dát cez rôzne smart zariadenia a priemyselné technológie a ich následného spracovania.

Machine learning

Riešenia v oblasti Machine learning (strojové účenie sa) sú súčasťou našej služby Digitalizácia výroby no poskytujú už pokročilé dátové modely a algoritmy pre poloautomatizované / automatizované procesy.

Data Management

Data Warehouse / Operation Data Store

Data Warehouse umožňuje dáta zhromaždovať, extrahovať, konsolidovať a zjednocovať a to z rôznych zdrojov a informačných systémov.

Virtuálna
zmiešaná realita

Virtuálna zmiešaná realita (MxR) je technológia, ktorá kombinuje to najlepšie z virtuálnej reality (VR) a rozšírenej reality (AR).

Aplikáciu a jej praktické využitie Vám osobne predstavíme