Contact us

BM GROUP SK, s.r.o.

dona Sandtnera 11, 902 01 Pezinok
IČO: 47 039 604
DIČ: 2023745394
IČ DPH: SK2023745394

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1 odd.: Sro, vl.č.: 113255/B

Konateľ spoločnosti: Ing. Mário Biňas

info@bmgroup.sk

+421 911 852 069

Request a free consultation

Scroll to Top